Các nghiên cứu lâm sàng về hoạt tính công dụng của NATTOKINASE được tổng hợp trên thư viện thuốc Quốc Gia Hoa Kỳ.

 

Các nghiên cứu lâm sàng về hoạt tính, công dụng của FUCOIDAN được tổng hợp trên thư viện thuốc Quốc Gia Hoa Kỳ.

Các công bố nghiên cứu lâm sàng NMN được tổng hợp trên trang web nmn.com

hotline 094.394.0989 hotline 1900299988
popup

Số lượng:

Tổng tiền: